Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Dana 27.11.2018.godine u prostorijama JU ”Dom za stara lica Zenica” Zenica održano druženje i prigodno predavanje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Ovaj datum, odnosno Međunarodni praznik usvojila je Generalna skupština UN-a 1999.godine i uzima se kao prvi dan Međunarodne kampanje obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra.

Nasilje u porodici, a posebno nasilje nad ženama i djecom prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu ekonomsku snagu, demokratsku tradiciju, stepen razvijenosti obrazovnog sistema ili kulture. Radi se o globalnoj pojavi koja predstavlja jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Iako se donedavno na ovu vrstu nasilja, koje nosi i naziv „rodno zasnovano nasilje“, gledalo kao na privatni problem ili problem porodice, rodno zasnovano nasilje prepoznato je u brojnim međunarodnim, ali i domaćim dokumentima.