Dan državnost Bosne i Hecegovine

Kao i svake godine u  prostorijama JU  ’’Dom za stara lica Zenica’’ Zenica je obilježen 25. novembar najveći praznik Bosne i Hercegovine.

I ovom prilikom održano je prigodno predavanje koje je imalo za cilj prisjećanje na značaj i važnost odluka Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a održanog u Mrkonjić gradu prije 75 godina kada je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine i njen budući status u okviru nove Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Odlukama Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a Bosna i Hercegovina postaje samostalna i nedjeljiva federalna državna jedinica u kojoj je garantovana jednakopravnost svih njenih građana i naroda. To je historijski oblik organizacije multietničkog društva koji može biti model i za druge narode u Evropi…

Bitno je istaći da su korisnici aktivno učestvovali u interaktivnom dijelu druženja i evocirali svoja iskustva i doživljaje vezane za obilježavanje ovog najvećeg praznika naše domovine.

Sretan Dan državnosti svim građankama i građanima jedine nam domovine!!!

Korisnici i uposlenici JU  ’’Dom za stara lica Zenica’’ Zenica