Usluge

ZA KORISNIKE SMJEŠTENE U USTANOVU OBEZBJEĐUJEMO:

– SMJEŠTAJ

Smještaj korisnika unutar Ustanove organizovan je u okviru četiri paviljona od kojih se dva nalaze u prizemlju, a dva na spratu. Paviljoni u prizemlju u pravilu se koriste za smještaj slabije pokretnih i nepokretnih korisnika, a paviljoni na spratu koriste se za smještaj pokretnih korisnika.

Paviljon se sastoji od: tri  (3) jednokrevetne sobe, šest (6) dvokrevetnih soba i jedan apartman–garsonjera.

Centralni dio paviljona čini dnevni boravak sa priručnom kuhinjom koga zajednički koriste korisnici smješteni u paviljonu.

Dnevni boravak u paviljonu pruža različite mogućnosti za druženje, gledanje TV-a, za zabavu i razonodu i druge okupacione aktivnosti i sl.

– ISHRANA

Ishrana korisnika organizovana je u Ustanovi, priprema hrane u vlastitoj kuhinji uz poštivanje standarda i normativa ishrane primjerene starijim osobama i specifičnoj patologiji, odnosno specifičnim potrebama korisnika. Obezbijeđena su tri obroka dnevno: doručak, ručak i večera te poslijepodnevno osvježenje, kafa ili čaj.

Za pokretne korisnike ishrana se organizuje u trpezariji, dok se za korisnike lošijeg zdravstvenog stanja ista se organizuje po paviljonima i sobama uz pomoć medicinskog osoblja i volontera.

– SOCIJALNA ZAŠTITA

Odgovarajuća socijalna zaštita korisnika ostvaruje se na osnovu Programa socijalne zaštite na nivou Ustanove, a konkretne mjere i aktivnosti vezane za ostvarivanje socijalne zaštite svakog pojedinačnog korisnika ostvaruju se na osnovu pojedinačnih potreba svakog korisnika, a u saradnji sa njihovim srodnicima,odnosno odgovarajućim nadležnim institucijama.

Kroz realizaciju programskih aktivnosti u organizovanju domske zajednice posebna pažnja usmjerena je na sljedeće:

Pružanje različitih mogućnosti korisnicima za organizovanje i samoorganizovanje (stare i odrasle osobe se angažuju radi ostvarivanja raznovrsnih aktivnosti u Domu kroz: kulturno-zabavne manifestacije, književne večeri, posjete BNP- Zenica, Muzeju grada Zenice, Gradskoj biblioteci, organizovanje posjeta drugim domovima i institucijama i dr)

Angažovanju korisnika u životu i radu domske zajednice, odnosno očuvanju njihovih fizičkih i psihičkih sposobnosti kroz radno-okupacione aktivnosti;

Jačanje i optimalno korištenje individualnih potencijala korisnika Doma s obzirom da je sastav korisnika vrlo heterogen po strukturi;

Pružanje usluga socijalne rehabilitacije koja podrazumijeva cjelokupnu brigu o korisnicima Doma;

Saradnju sa nadležnim centrima za socijalni rad, drugim ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim ustanovama, medijima, humanitarnim organizacijama i dr.

 

– ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Na obezbjeđivanju adekvatne zdravstvene zaštite primjerene starosnoj dobi i patologiji koja prati ovu dob u Ustanovi se provode sljedeće mjere i aktivnosti:

Kontinuirano prati zdravstveno stanja svakog korisnika

Obezbjeđuje aplikacija propisanih lijekova i terapije

Pruža se odgovarajuća njega i pomoć korisnicima

Provode svakodnevne aktivnosti na poboljšanju higijenskih uslova života korisnika i po tom osnovu prevenira nastanak bolesti, odnosno unapređuje zdravlje

Obezbjeđuju redovni kontakti sa Ambulantom porodične medicime i drugim specijalističkim službama u okviru JU „Dom zdravlja“ i JU „Kantonalna bolnica Zenica“ vezano za ostvarivanje odgovarajuće zdravstvene zaštite korisnika u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Preduzimaju i provode vanredne mjere iaktivnosti radi sprečavanja pojave i širenja bolesti i slično.

U cilju unapređivanja kvaliteta zdravstvenih usluga obezbijeđen dolazak i rad doktora – specijaliste porodične medicine u Domu tri puta sedmično čime je značajno unaprijeđena zdravstvena zaštita korisnika koja se ostvaruje neposredno u ambulanti Ustanove.