Svjetski dan tolerancije

Svjetski dan tolerancije

Međunarodni dan tolerancije koji se obilježava 16.novembra obilježen je i u JU „Dom za stara lica Zenica “. Uz razgovor sa našim korisnicima i prigodno predavanje osvrnuli smo se na značaj tolerantnog ponašanja u kolektivu i podsjetili smo se da je tolerancija razumjevanje, poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogastva različitosti u našim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Tolerancija je harmonija u različitostima.

Ignorirajući pravilo „ Ne čini drugima što ne želiš da drugi čine tebi “ često štetu činimo sebi.  I to trebamo uvijek imati na umu.