Obilježavanje 10 godina rada JU ”Dom za stara lica Zenica” Zenica

Dana 01.10.2018. godine navršilo se deset (10) godina uspješnog djelovanja Ustanove. Tim povodom je sačinjen Program obilježavanja ovog jubileja. U okviru ovog programa planirane su različite aktivnosti čiji je cilj dalja afirmacija Ustanove  i upoznavanje javnosti o rezultatima rada Ustanove u proteklih 10 godina.

Centralna manifestacija obilježavanja ovog jubileja održana je na dan 01. oktobra kada je obilježen i Međunarodni dan starih osoba.

Program Centralne manifestacije  realizovan je kroz sljedeće aktivnosti:

 1. Doček i prijem  gostiju
 2. Pozdravnu  riječ  domaćina
 3. Retrospektivu – prezentaciju iskustava i rezultata 10.- godišnjem radu i razvoju Ustanove
 4. Podjelu priznanja zaslužnim pojedincima i partnerskim organizacijama
 5. Uručivanje donacije Ustanovi od strane kompanije ”ArcelorMittal” Zenica
 6. Kulturno-zabavni program za korisnike, zaposlenike i goste.

U desetogodišnjem radu Ustanova je postigla značajne rezultate u svom radu i postala prepoznatljiva po svojoj humanoj misiji: brige za stara i odrasla lica u Zajednici.

Za rezultate postignute u desetogodinjem radu zaslužni su kako zaposlenici Ustanove tako i brojne organizacije i pojedinci koji su dali svoj doprinos u afirmaciji i ostvarivanju njene društvene uloge.

Imajući navedeno u vidu Upravni odbor Ustanove donio je Odluku da se zaslužnim pojedincima i organizacijama dodjeli Zahvalnica za njihov doprinos, pomoć i podršku u ostvarivanju društvene uloge i zadataka.

U prilogu Odluka…

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

JAVNA USTANOVA ”DOM ZA STARA LICA ZENICA” ZENICA

Upravni odbor 

B r: 02-35-350/P-351/O/18

Zenica, 06.09.2018 godine

Na osnovu  člana 25. Pravila JU Dom  za stara lica Zenica, Zenica  i  Poslovnika o radu  UO  JU Dom za stara lica Zenica (Poslovnik o radu  broj: 02-35- 273/17 od 05.01.2018),  po prijedlogu  Stručnog tima   Ustanove  Upravni odbor  Ustanove na  sjednici održanoj   – 2018. godine,  donosi:

ODLUKU

o dodjeli Zahvalnice  JU Dom za stara lica Zenica, Zenica pojedincima i organizacijama u povodu obilježavanja 10-godina rada Ustanove

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se spisak poedinaca ii organizacija kojima  se dodjeljuje Zahvalnica JU Dom za stara lica Zenica, Zenica  za njihov doprinos u ostvarivanju uloge i zadataka Ustanove, a u povodu 10 godina uspješnog djelovanja Ustanove.

Član 2 .

Zahvalnica JU Dom za stara lica Zenica, Zenica dodjeljuje se:

 1. Pojedincima za njihov neposredan doprinos u ostvarivanju zadataka i uloge Ustanove kao za njihovu  ulogu u afirmaciju Ustanove 
 2. Partnerskim organizacijama za pomoć i podršku Ustanovi u ustvarivanje njene društvene uloge: brige za stara i odrasla lica

Član 3.

Shodno članu 2 (stav 2) ove odluke Zahvalnica JU Dom za stara lica Zenica, Zenica dodjeljuje se sljedećim pojedincima:

 1. Gospodinu Husejinu Smajloviću – posthumno za njegov lični doprinos u  formiranju, djelovanju i afirmaciji Ustanove
 2. Gospodinu Luigiju Daneziju – članu i ranijem predsjedniku organizacije FJORENZUOLA OLTREI CONFINI za njegov lični doprinos u pružanju pomoći i podrške Ustanovi u ostvarivanju njene uloge
 3. Gospođi Emini Dizdarević za njen lični doprinos u pružanju pomoći i podrške Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 4. Gospodinu Seadu Brljevcu – prvom direktoru Ustanove, za njegov lični doprinos ostvarivanju uloge i zadataka, kao i za afirmaciju Ustanove
 5. Vlč. Anti Dominkoviću – župniku u Župi bezgriješnog začeća BDM Crkvice, za njegov lični doprinos ostvarivanju  uloge i zadataka Ustanove
 6. Gospodinu Huseinu Brkiću za njegov lični doprinos u pružanju pomoći i podrške Ustanovi u ostvarivanju njene uloge
 7. Gospođi Nermini Orman za njen lični  doprinos u pružanju pomoći i podrške Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka

 

Član 4

Shodno članu 2 (stav 3) ove odluke Zahvalnica JU Dom za stara lica Zenica, Zenica dodjeljuje se sljedećim partnerskim organizacijama:

 1. Gradu Zenica – Osnivaču Ustanove za10-godišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 2. Ministarstvu ta rad i socijalnu politiku ZE-DO Kantona
 3. Italijanskoj organizaciji FJORENZUOLA OLTRE I CONFINI za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 4. KOMPANIJI ARCELOR MITTAL u ZENICI za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 5. Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 6. Muftijstvu zeničkom
 7. Medžlisu Islamske zajednice Zenica
 8. Centru za socijalni rad ZENICA za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 9. Centaru za socijalni rad ŽEPČE za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 10. Centaru za socijalni rad VAREŠ za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 11. Centaru za socijalni rad BREZA za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 12. Centaru za socijalni rad VISOKO za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 13. Centaru za socijalni rad ZAVIDOVIĆI za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 14. Centaru za socijalni rad Maglaj za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku  Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 15. Centaru za socijalni rad Olovo za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 16. JU Dom zdravlja Zenica za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 17. Općinskoj organizaciji crvenog križa Zenica za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 18. Općinskoj organizaciji penzionera Zenica za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 19. ZIM D.O.O. ZENICA za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 20. SRDA KOMERC D.O.O. ZENICA za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 21. HUMAN APPEAL INTERNATIONAL za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 22. SALČINOVIĆ D.O.O. za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 23. TANDEM D.O.O. za dugogođišnju uspješnu saradnju, pomoć i podršku Ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka
 24. JU Medicinska škola u Zenici za dugogođišnju uspješnu partnersku saradnju sa Ustanovom
 25. IslamskI pedagoškI fakultet – Odsijek za socijalnu pedagogiju za dugogođišnju uspješnu  partnersku saradnju sa Ustanovom
 26. Gradsko umjetničko društvo Filigran Zenica za višegođišnju uspješnu partnersku saradnju sa Ustanovom

     Član 5

Zahvalnica JU Dom za stara lica Zenica, Zenica bit će dodijeljena pojedincima iz člana 3. i organizacijama iz člana 4. ove odluke na Centralnoj manifestaciji  obilježavanja 10 godina rada Ustanove i Međunarodnog dana starih lica 1. oktobra 2018. g.

Član 6

 Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja na sjednici Upravnog odbora.

 

DOSTAVLJENO:

1x Članovima Upravnog odbora                                    Predsjednica Upravnog odbora:

1x Direktoru  Ustanove                                                      mr. sci .Jadranka Mikić

1x Dobitnicima priznanja

CENTARLNA MANIFESTACIJA OBILJEŽAVANJA 10. GODIŠNJICE:

1. DOČEK I PRIJEM  GOSTIJU  I  POZDRAVNA  RIJEČ  DOMAĆINA

 

 1. RETROSPEKTIVA – ISKUSTVA I REZULTATI 10. GODIŠNJEM RADU I RAZVOJU USTANOVE

 

3. PODJELA PRIZNANJA ZASLUŽNIM POJEDINCIMA I PARTNERSKIM ORGANIZACIJAMA

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE POSTHUMNO  GRADONAČELNIKU GRADA ZENICE HUSEJNU SMAJLOVIĆU, NJEGOVOM SINU IKBALU SMAJLOVIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PRVOM DIREKTORU DOMA GOSPODINU SEADU BRLJEVCU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNICI ORGANIZACIJE ”FIORENZUOLA OLTREI  I  CONFINI”

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNIKU KOMPANIJE ”ARCEROL MITTAL” ZENICA

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU  KOMPANIJE ”ZIM” ZENICA DIREKTORU  EKREMU VALENTIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE MINISTRU ZA RAD I SOCIJANU POLITUIKU , IZBJEGLICE I RASELJENA LICA ZE-DO KANTONA, GOSPODINU NURĐEHANU ŠAHINOVIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE  PREDSTAVNIKU  RIJASETA  ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI I MUFTIJSTVA ZENIČKOG

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNIKU MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE ZENICA HAFIZU AMIRU KAKNJI

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNIKU GRADSKE UPRAVE ZENICA GOSPODINU ZIJADU SOFTIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU  JU” CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” ZENICA DIREKTORU NEBOJŠI NIKOLIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU  JU” CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” ŽEPČE DIREKTORU  EDINU ŠIŠIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU JU” CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” VAREŠ  DIREKTORICI   NIHADI GONĐO

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU JU” CENTAR ZA SOCIJALNI RAD”  BREZA DIREKTORU  OSMANU SALKIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU  JU” CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” VISOKO  DIREKTORICI  AIDI  ZERDO

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU  JU” CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” MAGLAJ  AIDI HADŽIĆ

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE DIREKTORU JU” CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” OLOVO DIREKTORU  SELVEDINU KARIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNICI  JU ”MEDICINSKE ŠKOLE” ZENICA

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNIKU  JU”DOMA ZDRAVLJA” ZENICA GOSPODINU FERIDU ALIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNIKU  ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI  DOC. DR. MUHAREMU  ADILOVIĆU

SVEČANO URUČENJE ZAHVALNICE PREDSTAVNIKU  UDRUŽENJU PENZIONERA GRADA ZENICE

SVEČANO URUČENJE DONACIJE JU ”DOM ZA STARA LICA ZENICA” ZENICA OD STRANE KOMPANIJE ”ALCEROL MITAL” ZENICA

OBRAĆANJE ALME SKENDER  ISPRED PRIPRAVNICA I VOLONTERA

OBRAĆANJE PREDSTAVNICE MEDICINSKE ŠKOLE IZ ZENICE

 

4.  KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM  ZA KORISNIKE, ZAPOSLENIKE I GOSTE

Hronologija razvoja Ustanove – video