POSJETA UČENIKA SREDNJE MJEŠOVITE ŠKOLE ”HAZIM ŠABANOVIĆ”- VISOKO

Dana 19.10.2018. godine učenici Srednje mješovite škole ”Hazim Šabanović” iz Visokog sa profesorima i predstavnicima JU ”Centar za socijalni rad” Visoko posjetili su JU ”Dom za stara lica Zenica” Zenica.

Tom prilikom su na bazi volonterskog rada obavili šišanje i feniranje 30-ak korisnika Ustanove.

Ovo je bilo još jedno prelijepo druženje koje je izazvalo radost na licima korisnika sa jedne strane i nova volonterska praktična iskustva učenika frizerske škole sa druge strane. Ovo je bio još jedan prelijep primjer međugeneracijske saradnje.