Posjeta Holanđana

Dana 16. 05. 2018.g- u posjeti JU „ Dom za stara lica Zenica “ boravili su polaznici i profesori Dulon College iz  Holandije . Posjeta  predstavlja  nastavak ranije započete saradnje  Ustanove sa ovom organizacijom .

Prilikom posjete gosti su upoznati sa misijom – društvenom ulogom , funkcijama i zadacima Ustanove , te uslovima  boravka korisnika u Ustanovi .

Gosti su za  Ustanovu  obezbijedili i donaciju  higijenskih  sredstava

 

Dio vremena  gosti su proveli  u neposrednom radu  sa korisnicima u  okupacionoj terapiji .

Dogovoreno je da se dio njihovog  programa realizuje i kroz  terapiju i igrom što je i realizovano u nedjelju  20. 05. 2018. g.