NASIHA BISER – KAPETANOVIĆ – pjesnikinja

Nasiha Biser – Kapetanović  je od početka ove kalendarske godine, tačnije od 05.01.2019.godine korisnica usluga JU ”Dom za stara lica Zenica” Zenica. Rođena je 28.12.1926.godine u Doboju a prije dolaska u Ustanovu živjela je u Maglaju.

Navedena konstatacija po svojoj prirodi sasvim je usudit ćemo se kazati ”normalna” i u uslovima postojećih predrsuda o institucionalnom smještaju starih i odrslih u ustanove socijalne zaštite ali je kuriozitet u činjenici da se radi o devesettrogodišnjakinji (93) koja je psiho-fizički dosta dobro i koja potpuno uspješno funkcioniše u kolektivu u uslovima domskog načina života.

Ovom prilikom a na našu radost otkrivamo da se radi o jednoj pjesničkoj duši koja je najtananije stihove iz svoje duše a koji se odnose na njenu mladost pretočila u zbrirku pjesama pod nazivom ”Pjesme moje uspomene”.

Upravo pjesme iz navedene zbirke naše uvažene korisnice Nasihe Biser – Kapetanović koristimo u planiranim okupacionim aktivnostima sa korisnicima Ustanove za čitanje ali i  uživanje u njihovim porukama i  uz pojašnjavanje same autorice.