U Zenici otvoren “Dom za stara lica”

Simboličnim presijecanjem vrpce načelnik Općine Zenica Husejin Smajlović, Miralem Galijašević, premijer Vlade ZDK, i prvi korisnik Doma Mahmut Mulalić zvanično su otvorili ustanovu, koja je smještena u zgradi bivšeg Doma “Most”.

Osnovna djelatnost ustanove je smještaj, socijalna i medicinska zaštita starih lica, a korisnici usluga su stare i odrasle osobe, pokretne i polupokretne. Dom raspolaže sa četiri apartmana/garsonjere, 12 jednokrevetnih i 24 dvokrevetne sobe u koje može biti smješteno 64 osobe. Smještaj korisnika u ustanovu vrši se na lični zahtjev korisnika i putem nadležnih centara za socijalni rad.

”Do sada na Kantonu nismo imali ustanovu ovakvog tipa i slali smo naše štićenike u druga mjesta. Narednih dana ćemo pristupiti potpisivanju ugovora o finansiranju smještaja štićenika”, kazao je ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Josip Martić.

Prema riječima Seda Brljevca , direktor JU “Dom za stara lica” Zenica, Centar ima i kratkoročni/dnevni ili višednevni boravak, te dugoročni smještaj, gdje će biti smještene starije osobe koje nemaju uže i šire porodice, odnosno koje nemaju nekoga bližnjeg da o njima vodi brigu, i osobe u stanju socijalne potrebe.