Program praktične nastave za studente treće godine

Dana 07.11.2016. godine u JU “Dom za stara lica Zenica” počela je realizacija Programa praktične nastave za studente treće godine Islamskog pedagoškog fakulteta – Odsijek za socijalnu pedagogiju
Ovogodišnja realizacija Programa praktične obuke studenata ovog fakulteta u našoj ustanovi nastavak je višegodišnje uspješne saradnje ove dvije ustanove, a na bazi ranije potpisanog Protokola o saradnji i odgovarajućeg programa osposobljavanja kadrova socijalne struke u Ustanovi.

Praktičnom obukom u Ustanovi ove godine bit će obuvaćen 21 student/ica ovog fakulteta.
dom-za-stara-lica