Obilježen 1. oktobar Međunarodni dan starih lica

OKTOBAR

Dana 01. Oktobra 2015. g. u JU „ Dom za stara lica Zenica“Zenica obilježen je  Međunarodni dan starih lica , kao i sedmogodišnjica uspješnog rada Ustanove.

Tim povodom održana je  Centralna manifestacija obilježavanja ovih  značajnih datuma   kojom prilikom su   održani sastanci sa predstavnicima partnerskih organizacija i Press  konferencija za medije .

Cilj je senzibilizacija odgovornih i javnosti  za potrebe  rastuće populacije lica treće životne dobi u Zajednici i s tim u vezi na potrebu  zajedničkog  angažovanja  različitih subjekata u Zajednici na unapređivanju društvenog položaja  ove populacije

Ovom prikom za korisnike , goste i zaposlenike  organizovan  je i kulturno- zabavni program u kome su  učestvoval a djeca i  odgajatelji JU „ Predškolski odgoj i obrazovanje ; djeca i odgajatelji JU „ Dom porodica Zenica „ i muzički ansambl „ Filigran „

Direktor  Arcellor Mittala sa saradnicima uručio je novčanu donaciju Ustanovi   namijenjenu za  unapređivanje uslova smještaja   starih lica u Ustanovi .

Direktorica Ustanove mr. Nidžara Čustović –Halilović   sa saradnicima zahvalila se svim partnerskim organizacijama na pomoći i podršci koju pružaju JU „ Dom za stara lica Zenica „ , kao i medijima  na njihovom doprinosu afirmaciji  Ustanove.