HO „ Za bolji svijet „ posjetili su JU „ Dom za stara lica Zenica “Zenica

SLIKA1

Dana 17. 10. 2015. godine prestavnici međunarodne HO „ Za bolji svijet „ posjetili su JU „ Dom za stara lica Zenica “Zenica .Tom prilikom članovi ove organizacije upoznati su sa misijom , funkcijama i načinom rada Ustanove ;  Obišli korisnike smještene u Ustanovi , te uručili prigodne poklone- voće i druge prehrambene artikle  za korisnike.

Isti su  izrazili  zadovoljstvo  onim što su mogli vidjeti ističući posebno  vidljivo zadovoljstvo korisnika uslugama koje im pruža ova ustanova .

SLIKA2

Paolo –član HO „ Za bolji svijet“u posjeti  prijateljevoj majci  smještenoj u Ustanovi